مزایای برش لیزر فلزات فایبر
  1394/11/27 

 • دقــت فوق العــاده بـالا
 • دقــت ثابت در تکـــــرار برش
 • مزایای برش لیزر فلزات فایبر
 • حـــذف پروســــه پلــیسه گـــــیری
 • برشکاری لوله و پروفیل جهت صنایع
 • کمـــــترین ضــــایعات و پــــــرت ورق فلز
 • عـــــدم تغییر در ســــاختار فــــــیزیکی ورق
 • تحــــویل سفــــارشات در کوتـــــاه ترین زمــــان
 • صــــافی ســـــطح بـــرش طــبق استاندارد جـــــهانی 
 • انعطـــــاف در تــــــولید و بــــرش طــــرح های پیچــــیده
 • حــــذف چـــند مرحـــله ای بودن پروســـه تـــولید قطعـــــات
 • امــــکان تولید قطعات مختلف با ضخـــامت یکسان به طور هـمزمان
 • عدم محدودیت بــــرش از لحاظ طـــــرح هندسی و پیچیدگی قطعـــــــات
 • امــکان تــولید قطعــات مختلف با ضخــامت یکســان به طور هــمزمـــــــــان
 • بـــــرش به صورت ســـری کــــاری با کــــمترین اتلاف وقــت در تعــویض ورق ها

 


 
نظرات کاربران
ارسال نظر

ارت جهت دستگاه لیزر

چاه ارت (earth) در مفهوم به معنی زمین است که نام دیگر آن سیستم اتصال زمین است.
1396/08/22
ادامه...

استابلایزر دستگاه لیزر

لزوم استفاده ازاستابلایزر جهت دستگاه لیزر
1396/08/22
ادامه...

لنز و عدسی لیزر

انواع عدسی لیزر و لنز - عدسی های لیزر واگرا : در عدسی همگرا، پرتوهای تابش، پس از شکست و گذر از عدسی لیزر، به هم نزدیک می‌شوند (یعنی همگرا می‌شوند). در عدسی‌های لیزر همگرا، لبه‌ها نازکتر از وسط آن است
1395/06/03
ادامه...
Top